loading

Sit back and let us excel with our diverse consultancy services, bespoke leasing plans, and efficient building/complex management.

Category
Contact
Giải thưởng & chứng nhận
Giải thưởng & Chứng nhận

Không chỉ được ghi nhận là thương hiệu tiêu biểu của ngành thiết kế, thi công nội thất Việt Nam. Green World còn được các tổ chức uy tín trong nước và Quốc tế trao tặng nhiều giải thưởng cao quý, nhằm ghi nhận những thành tựu, đóng góp của Green World cho sự phát triển của ngành, cộng đồng và Xã hội.

architeck-subscribe-image
Sign up to receive the latest updates.
Please subscribe to receive the latest information from PCM.
News registration form